Medarbetare

Karin Högberg

Advokat
Utbildning: Jur. kand.
Erfarenhet: Tingsmeritering
Innehavare av AdvokatGruppen Lund

Helén Kinnman

Advokat och Notarius Publicus
Utbildning: Jur. kand.
Erfarenhet: Tingsmeritering, Tingsfiskal, Författare till ”Skilj dig själv”, Medförfattare till ”Codex Rättskunskap”

Eva Rosén Ericsson

Advokat
Utbildning: Jur. kand., Swedsec licensiering
Erfarenhet: Tingsmeritering, Familjerätts- och försäkringsjurist hos Skandia, Avanza, Kontorschef Familjens jurist, Medförfattare till ”Codex Rättskunskap”

Caroline Nanhed

Advokat
Utbildning: Jur. kand, Magisterexamen i europeisk affärsrätt
Erfarenhet: Tingsmeritering, föredragande jurist vid förvaltningsrätt och migrationsdomstol, jurist hos Familjens Jurist