Välkommen till AdvokatGruppen Lund
I över 30 år har vi på AdvokatGruppen Lund hjälpt människor med juridiska problem.

Rådgivning och uppdrag

Med anledning av den rådande corona-situationen utökar vi nu vår telefonrådgivning. Ring 046-211 90 80 för mer information. 

Vi på AdvokatGruppen biträder klienter och lämnar rådgivning inom våra rättsområden. Vid rådgivningen går vi igenom din situation och sätter oss in i dina specifika problem.

Vi gör en översiktlig juridisk bedömning och upplyser dig om dina rättigheter, möjliga lösningar och hur du kan eller bör gå vidare.

Läs mer

På Advokatgruppen finns Notarius Publicus i Lund

Notarius Publicus (latin, ung. ”offentlig tjänsteman”) är en person som utses av Länsstyrelsen och som har till uppgift att hjälpa allmänheten med bl.a. att bestyrka namnunderskrifter, behörigheter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar samt utfärda apostille.