Rådgivning och uppdrag

Vi biträder klienter och lämnar rådgivning inom våra rättsområden. Vid rådgivningen går vi igenom din situation och sätter oss in i dina specifika problem. Vi gör en översiktlig juridisk bedömning och upplyser dig om dina rättigheter, möjliga lösningar och hur du kan eller bör gå vidare.

Vid behov kommer vi även att gå igenom din möjlighet att få ekonomisk hjälp vid en tvist genom rättsskydd i din hemförsäkring eller via rättshjälp.

Rådgivning bokas per telefon eller mail. Rådgivning betalas vid besöket. Betalning kan ske med bankkort eller Swish.

Ett personligt sammanträffande är enligt vår bedömning det bästa sättet att se till att advokaten/juristen kan utföra uppdraget med den omsorg, noggrannhet och skyndsamhet som ärendet kräver.

Vid första besöket görs en bedömning om vi är väl lämpade att biträda dig och om uppdraget kan antas eller ej. Om uppdraget ej antas, meddelas du detta vid, eller kort efter, ditt första besök.