Notarius Publicus

Advokat Helén Kinnman är utsedd av Länsstyrelsen att vara Notarius Publicus i Lunds kommun. Notarius Publicus har till uppgift att hjälpa allmänheten med bl a bestyrka namnunderskrifter, ta kopior av originalhandlingar och intyga andra uppgifter om innehållet i handlingar samt utfärda apostille.

Handläggningen hos Notarius Publicus

Som privatperson måste du komma in till oss för att lämna handlingen och kan inte skicka in den per post. Du behöver endast komma personligen när det gäller ditt namnbestyrkande och kopia av ditt pass, i de flesta övriga ärenden kan du skicka ett ombud.

Notarius Publicus sekreterare tar emot dig och ni går tillsammans igenom ditt ärende. Tänk på att det är du som måste tala om vad det är för bestyrkande du behöver. Om du är osäker så ta först kontakt med den person eller myndighet som skall motta Notarius Publicus bestyrkande.

Observera att vi har en handläggningstid på 1-3 arbetsdagar.

Vi försöker alltid göra klart din handling så fort som möjligt men beroende på arbetsbelastning och ärendets karaktär kan bestyrkandet ta flera arbetsdagar. Vid t ex kontroll av originalhandlingar kan det vara svårt att få tag på berörd befattningshavare och det kan ta några dagar. När ditt ärende är klart skickar sekreteraren ett sms till dig och du kan hämta handlingen.

Namnbestyrkande

Notarius Publicus kan bestyrka en namnteckning på t.ex. ett avtal eller en fullmakt. Vid ett namnbestyrkande bestyrks endast namnteckningen och ingenting om innehållet i handlingen. Du måste personligen infinna dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestyrka din namnteckning. Du måste även medta giltig legitimationshandling.

Namn- och behörighetsbestyrkande

Namn- och behörighetsbestyrkande innebär att Notarius Publicus bestyrker namnteckning (se ovan) och personens behörighet att underteckna handlingen.
Du måste personligen infinna dig hos Notarius Publicus och underteckna handlingen eller bestyrka din underskrift. Du måste även medta giltig legitimation och ett registerutdrag från bolagsverket eller en fullmakt som underlag för din behörighet.

Bestyrkande av fotokopia

Notarius Publicus kan bestyrka kopia på t.ex. pass, id-kort, examensbevis m.m. Vid bestyrkandet måste Du uppvisa originalhandlingen. Notarius Publicus kommer att undersöka originalhandlingens äkthet innan en bestyrkt kopia utlämnas.

Apostille

Apostille kan utfärdas på en handling från en svensk myndighet. Det måste vara en originalhandling. Ett bestyrkande av en annan Notarius Publicus är en handling från en svensk myndighet. En apostille är ett bestyrkande som godtas i ett konventionsland (Haag-konventionen), som visar att handlingen är en allmän handling från en svensk myndighet samt undertecknad av en myndighetsperson och försedd med myndighetens sigill eller stämpel.

Handlingen, som förses med ett apostille, är då undantagen alla ev ytterligare krav på bestyrkande och legalisering. Exempel på dokument som kan förses med apostille är, personbevis från skatteverket, registerutdrag från bolagsverket, översättningar från en auktoriserad översättare från Kammarkollegiet. Apostille utfärdas på en speciell blankett som har en given form och får bara utfärdas på svenska, engelska eller franska.

Adoption

Kontakta oss för mer information

Protokoll

Kontakta oss för mer information

Betalning

Kostnaderna hos Notarius Publicus framgår av prislistan, se bilaga. Vi tar endast kort. Vi fakturerar endast företag och inte privatpersoner. Faktureringsavgift tillkommer med 165 kr. Fakturan skall betalas inom 10 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § Räntelagen 8, referensräntan+8%, och påminnelse-och expeditionsavgift med 70 kr.