AdvokatGruppen Lund

I över 30 år har vi på AdvokatGruppen hjälpt människor med juridiska problem. Vi är en allmänpraktiserande advokatbyrå med stark inriktning på uppdrag som avser familjerätt och arvsrätt samt frågor som nära ansluter till dessa rättsområden.

Verksamma jurister är advokaterna Karin Högberg, Caroline Nanhed, Eva Rosén Ericsson och Helén Kinnman.

Vi arbetar med juridik som rör den enskilda människan och de problem som kan uppstå i det vardagliga livet. Varje individ och hans eller hennes problem är unika. Vi vill ha ett gott och förtroendefullt samarbete med dig som klient för att på bästa sätt kunna tillvarata din rätt och finna de bästa lösningarna på ditt problem.