Välkommen till AdvokatGruppen Lund
I över 30 år har vi på AdvokatGruppen Lund hjälpt människor med juridiska problem.

Rådgivning och uppdrag

Vi på AdvokatGruppen biträder klienter och lämnar rådgivning inom våra rättsområden. Vid rådgivningen går vi igenom din situation och sätter oss in i dina specifika problem.

Vi gör en översiktlig juridisk bedömning och upplyser dig om dina rättigheter, möjliga lösningar och hur du kan eller bör gå vidare.

Läs mer

På Advokatgruppen finns Notarius Publicus i Lund

Notarius Publicus (latin, ung. ”offentlig tjänsteman”) är en person som utses av Länsstyrelsen och som har till uppgift att hjälpa allmänheten med bl.a. att bestyrka namnunderskrifter, behörigheter, avskrifter och andra uppgifter om innehållet i handlingar samt utfärda apostille.

Advokat är en i lag skyddad titel (till skillnad mot jurist) som bara får användas av ledamöter av Sveriges advokatsamfund.

Advokater följer etiska regler där de viktigaste är advokatens oberoende, lojalitet med klienten, tystnadsplikt och frihet från intressekonflikter.

Med en advokat får du ett ombud som är skyldig, enligt lag, att följa regler så klienten kan känna sig trygg.

Om du har frågor kring vad det innebär att anlita en advokat eller behöver rådgivning är du välkommen att höra av dig. Välj en advokat!

#väljenadvokat #familjerätt #advokat #advokatetik